• Slide 1

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 2

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 3

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 4

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 5

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 6

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 7

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 8

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 9

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 10

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Партньори

IBA Dosimetry (Германия) – тестови инструменти за контрол на качеството в рентгеновата диагностика и лъчелечението

http://www.iba-dosimetry.com/

 

Chemotechnique Diagnostics (Швеция) – епикутанни тестове за аларгии

http://www.chemotechnique.se/

 

 

MedArt – Дания (СО2 и диодни лазери за дерматология и съдова хирургия)

http://www.medart.dk/

Dornier Medtech – Германия (диодни лазери за вапоризация на простатата и холмиум лазери за фрагментация на уретерални и бъбречни камъни)

http://www.dornier.com/EMEA/products/lasers/

 

 

Medispec – Израел (апарати за шоково-вълнова терапия в кардиологията и урологията)

http://www.medispec.com/

 

EMALED GmbH – Германия (светодиодни (LED) операционни лампи)

 

 http://www.emaled.de/

 

A.Henniss – Германия (хирургични инструменти)

http://www.henniss-med.com/

 

 

TriAlpTek- Швейцария (инкубатори за новоредени и реанимационни масички)

http://www.trialptek-gmbh.com/

 

Techdent S.A. – „пистолети” за мезотерапия

http://www.techdent.fr/index_en.php