• Slide 1

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 2

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 3

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 4

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 5

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 6

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 7

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 8

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 9

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 10

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Алергология

Тестове за епикутанна тестуване  - каталог на Chemotechnique

      Хаптенните препарати на Chemotechnique Diagnostics се използват за установяване и диагностициране на контактна алергия при пациенти, за които се подозира, че имат контактен дерматит, чрез процедурата „пач” тест. Тази процедура се смята за златен стандарт в откриването на контактна алергия когато се използват стандартизирани хаптени и е ефективен метод, като се следват реда и указанията описани за метода. Препаратите са опаковани в полипропиленови спринцовки или шишенца и продуктът се смята за диспенсер за хаптен. Диспенсерът за хаптен трябва да се комбинира с изделие за прилагане на хаптен, което е всъщност тестовата камера, съдържаща хаптените, които се използват в изделието (готови от производителя или приготвени в клиниката) и тестовата камера се поставя върху кожата на пациента за около 48 часа. Така с помощта на имунологични средства установява причината за контактния дерматит на пациента. Хаптените не бива да се бъркат с алергените, които са високомолекулни съединения с протеинова връзка, и тъй като са антигени, те са имунологично компетентни. Алергените когато се подават на тялото (обикновено с тест чрез убождане (prick test)) вече са способни да предизвикват алергична реакция от тип 1 (диагностични алергени) или да се лекува пациент с алергия чрез хипосензибилизация (терапевтични алергени), за да се намали реакцията му при излагане. Примери за алегрени са препарати от цветен прашец, котешки или кучешки протеини. За съжаление широко е разпространено погрешно схващане за разликата между хаптени и алергени в терминологията, в следствие на дълга традиция.

 

ChemoCatalogue 2013

 

European Baseline Sieries

 

Instruction