• Slide 1

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 2

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 3

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 4

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 5

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 6

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 7

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 8

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 9

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • Slide 10

  Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Съдова хирургия

 MedArt 750 – диоден лазер за ендовенозни лазерни аблации при варикозна болест. Дължина на вълната 810nm или 980nm.

Варикозните (разширените) вени създават проблеми на около 15-30% от възрастното население и това число расте. По-голямата  част от тях са жени, при които проблемът обикновено възниква след раждането.

Повърхностните варикозни вени на краката се дължат на функционална недостатъчност на сафено-феморалното съединение (saphenofemoral junction - SFJ ), на голямата подкожна вена (greater saphenous vein -GSV) и на малката подкожна вена ( lesser saphenous vain – LSV. Клапаните на тези вени са станали неефективни, което води до разширение и обратен кръвен поток и застой н кръвта. Това състояние е до голяма степен козметично, макар и да създава до известна степен дискомфорт и ако не се третира, в някои случаи има рискове от язви или възпаления. 

Има различни методи на лечение на варикозит. Един от най-често срещаните е хирургическата лигатура и стрипинг, където вената се изважда от крака чрез множество малки инцизии. Макар и ефикасен, този метод изисква значителен престой на пациента, като цяло създава дискомфорт и често трябва да се прави под обща упойка. Беше разработен нов, минимално инвазивен метод, одобрен от федералната Агенция по храните и лекарствата на САЩ (FDA), с който се намаляват дискомфортът и времето за престой на пациента: интралуминална лазерна венозна оклузия.

Макар и този метод за лечение да е доста нов, множество научни изследвания вече оцениха резултатите от лечението като близо 100% затваряне на раните след приблизително едногодишен период на последващо наблюдение и със значително намаляване на диаметъра на вените. Някои от по-ранните изследвания представят 28-месечен период на наблюдение с положителни резултати, но с по-висока степен на нежелани странични ефекти, което възможно се дължи на факта, че техниката на работа по време на лечението не е била достатъчно добре овладяна. Тези резултати съвсем ясно съвпадат с онези от хирургическото лечение. Все още са необходими по-нататъшни клинична анализи за потвърждаване на резулттите.

Преимущества

•без престой на пациента

•бързо възстановяване

•много ограничен следоперативен период

•само местна упойка

•много ограничени козметични странични ефекти

•по-ниски оперативни разходи

Материали и методи

Използва се 810 nm лазер с 12 - 15 Вата изходяща мощност. Алтернативно може да бъде използван 980 nm лазер с 12 - 15 Вата изходяща мощност. Изследванията показват, че и двете дължини на вълните дават еднакво добри резултати. Необходимо е 600 микрона фиброоптично влакно без покритие с проводник-водач и игла за перкутанно въвеждане (пунктиране).

Преди лечението се прави цветно дуплексно ултразвуково сканиране на вената, а самото третиране се следи едновременно посредством ултразвукова сонография. Катетър с проводник се въвежда във вената – тоест на нивото на коляното или дистално от коляното.  

Лазерната нишка се прокарва през катетъра докато навлезе на 1-2 cm под сафено-феморалното съединение  (SFJ). Позицията на върха на нишката се контролира от видим червен лъч, насочващ нишката през кожата, чрез ултразвуково управление и чрез измерване на разстоянието от точката на навлизане до  SFJ. Лекият натиск с ръка върху върха на червения насочващ лъч по време на лазерното излъчване ще улесни апозицията на вената по време на манипулацията. Лазерната светлина се доставя през влакното, което може да предизвика  термично изгаряне на ендотелия и разтягане на стената на вената до адвентицията. Това кара стената на вената да се деформира и се постига оклузия.

 

Katalog NOUVAG Suction Units

 

Intraluminal Laser Vein Occlusion

 

New ILVO brochure