ЗА НАС

Представяне

„Феромед 97″ ЕООД е създадена през 1997 г. за дистрибуцията на медицински консумативи, апаратура и сервизна дейност. Фирмената политика е предлагане на високотехнологични продукти, акуратност към клиентите и бързина на доставките. През юли 2008 г „Феромед 97”ЕООД получи официално сертификат за успешно внедрена и функционираща система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2000 от Moody International GmbH, а през 2010г. се сертифицира по ISO 9001:2008,  а през 2018г. осъществи успешна миграция към ISO 9001:2015..

„Феромед 97”ЕООД работи със световно известни водещи фирми в областта на урологията, съдовата хирургия, дерматологията, алергологията, както и в дозиметрията и контрол на качеството в рентгеновата диагностика и лъчелечението.

„Феромед 97”ЕООД предлага лазерна апаратура за дерматология (на датската фирма MedArt) и диодни лазери за ендовенозни аблации (на датската фирма MedArt),  тестове за епикутанно тестуване и хаптени на шведската фирма Chemotechnique Diagnostic,  инструменти и уреди за дозиметрия и за контрол на качеството на уредби с йонизиращо лъчение в медицината на фирма – IBA Dosimetry (Белгия, Германия), операционни лампи (на гарманската фирма EmaLed), хирургични инструменти (на германската фирма Henniss).

Сервиз

Фирма „Феромед 97”ЕООД се грижи за гаранционното и следгаранционно сервизно обслужване на доставените апарти.
В сервизната дейност фирмата разчита на висококвалифициран технически персонал, оторизиран и обучен от фирмите производителки. Фирмата непрекъснато инвестира в повишаване на квалификацията на служителите и обновяване познанията им в областта на медицината и сервизната дейност.

След доставка и инсталиране на медицинска апаратура, нашите клиенти преминават курс на обучение за работа с апаратурата, за което им се издава сертификат.

„Феромед 97”ЕООД предлага консултантски услуги относно приложение и работа с медицинска апаратура и консумативи. Ние предоставяме на нашите клиенти професионална и изчерпателна информация по отношение на всички запитвания, отправени към нас.

Като наши клиенти и партньори Вие може да разчитате на коректност и професионализъм!

Основана

През юни 1997 (фирмено дело № 6590/1997) според изискванията на Търговския Закон

Собственост

100% частна

Лицензии

№ IV –P-T / МИ-355/10.04.2008 на ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия

Основни дейности

Основната дейност на фирмата е внос и дистрибуция на медицински изделия в следните области:

•    дерматология;
•    алергология;
•    инструменти за контрол на качеството в ренгеновата диагностика и лъчелечението;
•    Съдова хирургия
•    урология

Основен акцент – в “нишови” продукти и високо технологични такива.